Generalforsamlingen ble avholdt på BI, Onsdag 25. Januar 2017 kl. 17.00.
Det var 44 totalt antall oppmøtte, som innfrir kravet om 1/4 av den totale generalforsamling.

Generalforsamlingen gikk som normalt, og etter gjeldene vedtekter.
Ny vedtektsendring ble forslått og stemt inn av generalforsamlingen, § 6 Linjestyret C, ang. Nestleder, som nå blir valgt på første styremøte etter generalforsamlingen. 

Nytt styre ble valg for 2017

Fra venstre:

Fredrik, Daniel, Maria, Pauline, Alexandra og Bastian