VEDTEKTER FOR LINJEFORRENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI