2. Mars mottok 8 studentbedrifter støtte igjennom “StartUp Aid”. Juryen som var med på å dele ut pengesummen besto av både interne og -eksterne representanter. Det blir veldig spennende på å se hvordan disse studentbedriftene bruker midlene til å videreutvikle seg. Studentbedriftene som fikk utdelt støtte var

-Pineapple Sponsor AS

-Plain Clothing SB

-Happy Norwegian AS

-Organisasjonshjelperne

-Wakeboard

-Trop orgins

-Comprez

-TradingFoe AS