Superhelt TORSDAG: 

ALLE KLER SEG UT SOM SUPERHELTER!!!

Oppmøte hos Caroline, Observatorie terrasse 8A, sidegaten på Solliplass 

– Vi møtes kl. 17 – 

– Helene